Етапи на организиране на мероприятие:

  • Уточнява се дата за мероприятието, брой участници, изхранване, ползване на зала.
  • При резервация се внася депозит  30 % от общата сума по авансова фактура, издадена от Хотел Акорд.
  • До 7 /седем/ дни преди датата на мероприятието Клиентът изпраща окончателна информация относно брой участници, програма, меню за изхранване, ползване на зала и допълнителни услуги към нея.
  • Хотел Акорд изготвя споразумение , в което се отразява тази информация и се прави калкулация за крайната сума на мероприятието.
  • След подписване на спорзумението се пристъпва към изпълнение на мероприятието.
  • Окончателното плащане следва да се направи не по късно от 3 /три/ дни след приключване на мероприятието.